Espresso

Flat white

LATTE

MOCHA

11 ข้อแตกต่างของกาแฟพันธุ์อราบิก้า – โรบัสต้า

กาแฟที่เราดื่มทุกวันนี้ มีตั้งแต่กาแฟราคาแก้วละร้อย  ซุ้มกาแฟสดที่ราคาถูกกันกว่าครึ่ง ไปจนถึงกาแฟกระป๋องในร้านสะดวกซื้อ เมนูก็มีให้เลือกหลากหลาย และรสชาติแต่ละร้านก็แตกต่างกัน… แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้กาแฟเหล่านั้นแตกต่าง?…