,

อะไรคือ Shade-Grown Coffee ?

หากใครเจอคำว่า Shade-Grown Coffee นั่นหมายถึงกาแฟที่ปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่…


Shade-Grown


แม้ทั่วทั้งโลกจะมีเทคนิคการปลูกกาแฟหลายวิธี แต่ยังมีทฤษฎีที่ว่า ‘กาแฟ จะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่’ เพราะ ‘ต้นกาแฟ (Coffee Tree or Coffee Shrub) เป็นไม้ป่า’ ซึ่งมีแหล่งกำเนิดหรือถูกค้นพบในประเทศเอธิโอเปีย ทวีปแอฟริกาเมื่อประมาณศตวรรษที่ 10*

ตามธรรมชาติแล้วต้นกาแฟเจริญเติบโตได้ดีในที่แดดไม่จัด หรือก็คือความเข้มของแดด (Light Intensity) ไม่สูงนัก เราอาจจะเห็นไร่กาแฟบางแห่งในทวีปแอฟริกาหรืออเมริกาใต้ที่ปลูกได้งามและให้ผลผลิตรสชาติดีทั้งที่อยู่กลางแจ้ง นั่นอาจจะเป็นเพราะสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ไม่มีแดดจัด


สำหรับในประเทศไทย เกษตรกรหลายรายก็เลือกที่จะปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ใหญ่ (
Shade-grown Coffee) เพื่อลดปริมาณแสงที่จะส่องถึงต้นกาแฟ ซึ่งจริงๆแล้ว กาแฟแต่ละสายพันธุ์ก็ต้องการปริมาณความเข้มของแสงแดด (Light Intensity) ที่แตกต่างกัน**

ชาวไร่ชาวเขาในบ้านเราที่ขาดแคลนพื้นที่ทำกิน เลือกปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ใหญ่ ทดแทนการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่อาจต้องมีการถางป่า ทำให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้ ถือเป็นการอนุรักษ์ป่าในทางหนึ่ง และในปัจจุบัน เกษตรกรหลายรายที่ปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ใหญ่ในป่าต้นน้ำบนภูเขา ก็หันมาปลูกกาแฟอินทรีย์ (Organic Coffee) ซึ่งไม่ใช้สารเคมีใดๆในกระบวนการปลูก ถือเป็นการช่วยดูแลรักษาแหล่งต้นน้ำ…จากบนดอยสู่ชุมชนปลายน้ำ ให้มีน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาดและปลอดภัย
.
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน คน กับ ธรรมชาติ..
🍀
.
ขอบคุณภาพต้นกาแฟเขียวชอุ่มจาก ไร่ดอยเมฆ
….
….

REF

  * africaresource.com

** Coffee: Growing, Processing, Sustainable Production: A Guidebook for Growers, Processors, Traders and Researchers. Second, Revised Edition 2012


ติดตามเรื่องราวของกาแฟได้ที่

Coffee Education Fanpage

web1